Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

Međunarodni kongres o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Međunarodni kongres o ranoj intervenciji u djetinjstvu (www.iceci2014.com) je održan u Turskoj (Antalya) od 3. do 6. travnja 2014. u organizaciji Europske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (EURLYAID) i Turske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (EÇOMDER). HURID je aktivno sudjelovao na kongresu s dva izlaganja: "Croatian Association on Early Childhood Intervention (CAECI) – Activities Review During Six Years of Existence" i "Supporting Inclusion of Preschool Children with Disabilities in Mainstream Kindergartens in Croatia". Nekoliko fotografija možete pogledati ovdje.

 

Dan otvorenih vrata projekta ICT-AAC

U petak, 21.3.2013., od 16 do 19 sati će se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) održati još jedan Dan otvorenih vrata projekta ICT-AAC. Više informacija, uključujući program ovog događanja, je dostupno ovdje. I HURID će se, kao suradna udruga, pridružiti obilježavanju ovog dana.

 

Svjetski dan socijalnog rada (18.3.2014.)

Na poziv Hrvatske udruge socijalnih radnika, HURID se pridružio obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada. HURID je sudjelovao na tribini te na javnom skupu Odgovori socijalnog rada u doba krize. Više informacija je dostupno ovdje. Prenosimo i vijest o Svjetskom danu socijalnog rada s portala Trešnjevka na kojem je dostupna i galerija fotografija na kojima možete vidjeti kako je bilo na javnom skupu u Parku Zrinjevac.

 

Tjedan mozga (10.-16.3.2014.)

HURID se pridružio inicijativi organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja o funkcijama mozga i neuroznanosti. Svjetska kampanja Brain Awareness Week se provodi u Hrvatskoj već trinaestu godinu pod nazivom Tjedan mozga. Glavni organizatori Tjedna mozga su Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost. U petak, 14.3., je od 12:30 sati u prostorima Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održano predavanje na temu Socijalni mozak i komunikacijski poremećaji. Predavači su bili prof. dr. sc. Marta Ljubešić te Marina Bučar, prof. psih. i Anamaria Mikšić, mag. log.

 

HURID-ove aktivnosti u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

Od lipnja do prosinca 2013. godine HURID je provodio jedan program i tri projekta: program „Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima“, projekt „E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu“, projekt „Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće“ te IPA-projekt „Potpora uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“ koji je započeo s provedbom 22.8.2013.

Trogodišnji program „Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima“, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, je od lipnja do prosinca 2013. (treća godina programa) obuhvatio 121 izravna korisnika (25 djece, 38 članova obitelji, 25 educiranih izvoditelja te 33 odgovora na roditeljske upite pristigle putem portala). Voditeljica programa je dr. sc. Sanja Šimleša. Provodile su se sljedeće stručne usluge i aktivnosti: stručna potpora u obitelji (patronaža), Marte Meo savjetovanje, senzorička integracija, odgovaranje na roditeljska pitanja (pristigla putem internetskog portala www.ranaintervencija.org), grupni rad s roditeljima čija su djeca uključena u patronažu, senzibilizacija javnosti o ranoj intervenciji i aktivnostima udruge putem HURID-ovih mrežnih stranica te edukacija za nove pružatelje usluga rane intervencije. Glavni ostvareni ciljevi su: povećana kvaliteta života obitelji koje sada smirenije i bolje funkcioniraju, budući da su djeca uključena u program koji optimizira njihovo učenje i razvoj socijalnih ponašanja, napredak u svim razvojnim domenama djeteta s razvojnim odstupanjima i razvojnim teškoćama, a osobito u području komunikacije i socijalnog ponašanja, bolja uključenost roditelja i djeteta u socijalnu mrežu, odnosno uključivanje djeteta u dječji vrtić ili igraonicu, povezivanje roditelja s drugim roditeljima te spremnost roditelja da o svom djetetu govore drugima. Iz programskih sredstava su u ovoj godini sufinancirane plaće dvjema zaposlenicama HURID-a (38,77 % i 72,17 %).

Projekt „E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu“ (E-centar) je sufinanciran od strane Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Hrvatske elektroprivrede, ali se najvecim dijelom provodio zahvaljujući volonterskom radu članova. Projekt koordinira dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, a priređivanje tekstova za stranicu i upravljanje saadržajem obavlja Marina Bučar. Portal nudi znanstveno utemeljene informacije pisane na način koji je roditeljima razumljiv i koristan, koje su stručno provjerene te koje nisu komercijalno motivirane, a dostupan je svima koji raspolažu internetom (korisnicima u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i susjednim državama). Osnovni ciljevi „E-centra“ su: unapređenje rane potpore, skraćivanje roditeljskih lutanja, osnaživanje intuitivnog roditeljstva te unapređenje povezivanja i podizanje razine ekspertnosti stručnjaka. Ukupan broj posjeta portalu od lipnja do prosinca 2013. godine je 43.907, odnosno prosječno više od 6.200 mjesečno. S ciljem osiguravanja održivosti i preuzimanja koordinacije dijela E-centra je HURID uputio i zamolbe za sastanak trima ministarstvima: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu socijalne politike i mladih te Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Dosad smo dobili odgovor od Ministarstva zdravlja te 14.6.2013. održali sastanak s gđom. Dunjom Skoko-Poljak iz Službe za javno zdravstvo – Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, nakon kojeg je HURID podnio i pismeni prijedlog nastavka suradnje na unapređenju baze pružatelja usluga iz domene rane intervencije.

Projekt „Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće“ financirali su Grad Zagreb te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a od lipnja do prosinca 2013. godine je obuhvatio ukupno 151 korisnika. Ovaj projekt koordinira dr. sc. Sanja Šimleša koja ulaže velike napore u suradnju s vrtićima i stvaranje uvjeta za inkluzivno obrazovanje djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi. Provedene su sljedeće aktivnosti: edukacija osoblja u predškolskim ustanovama, edukacija roditelja, edukacija pomagača, pružanje konkretne potpore samom djetetu u vrtiću, pružanje konkretne potpore ostaloj djeci u skupini te pružanje potpore odgojiteljima u situaciji uključivanja djeteta s razvojnim teškoćama u redovnu skupinu i zajedničkog odrastanja. Ciljevi ovog projekta su: stvaranje pretpostavki i pružanje potpore kako bi se mlađoj djeci s teškoćama u razvoju omogućilo uspješno uključivanje u dječje vrtiće i druge programe namijenjene njihovim vršnjacima u mjestu stanovanja te prevencija isključivanja iz predškolskih programa one djece kod koje se tijekom odrastanja uoči atipična razvojna putanja.

IPA-projekt „Potpora uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“ je započeo s provedbom 22.8.2013., a njegovo vrijeme trajanja je 18 mjeseci. Nositelj projekta je HURID, a partneri su dječji vrtići „Vrbik“ iz Zagreba i „Grigor Vitez“ iz Splita te Udruga odgajatelja „Krijesnice“ iz Čakovca. Opći cilj projekta je unaprijediti sustav podrške za djecu s teškoćama u razvoju u predškolskom sustavu u Republici Hrvatskoj, dok su specifični ciljevi: unapređenje profesionalnih vještina odgojitelja u radu s djecom, roditeljima i pomagačima; unapređenje profesionalnih kompetencija inkluzijskih pomagača; osnaživanje obitelji te senzibilizacija javnosti i širenje ideje o zajedničkom odrastanju sve djece. Korisnici projekta su djeca i njihove obitelji, odgojitelji, pomagači, lokalna zajednica i društvo u cjelini. Sufinancijer projekta je Europska unija (Europski socijalni fond).

HURID kao suradna udruga sudjeluje i u IPA-projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“, čiji je nositelj Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Na Sveučilištu u Zadru je od 26. do 28. rujna 2013. održan Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu s temom Tim oko obitelji: zabluda ili stvarnost?, s brojem sudionika većim od 300. Organizator simpozija je bio HURID, u suradnji s Uredom UNICEF-a u RH i Eurlyaid-om (The European Association on Early Childhood Intervention), a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 
Anketa
Prema mom iskustvu, od trenutka uočavanja razvojnih teškoća do trenutka pronalaženja odgovarajućeg programa, u prosjeku će proći:
 
Baner
.............................................. HURID je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.